ALK

.


Pengerusi : Mohammad Faisol bin Abd Rahman
Setiausha : Azizan bin Ahmad
Bendahari : Mohd Rosli bin Abu Bakar

AHLI LEMBAGA KOPERASI
4.Hafidzan bin Faudzi
5.Fisal bin Ahmad Tajuddin
6.Abdul Ghani bin Hussein
7.Ramly bin Ahmad
8.Rashidah bt Abd Rahim
9.Siti Zawiah bt Abd Rahman
10.Zaharah bt Yusoff
11.Nor Bee bt Ramli
12.Zambri bin Othman - Lantikan Semula-
13.Faezah bt Daud - Lantikan Semula-
14.Harryzan bin Yaakub - Lantikan Baru-

15.Zambri bin Abd Aziz - Lantikan Baru-

Share

Share |