Profil Kowahida

.

MATLAMAT
Meningkatkan kepentingan ekonomi angota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan syari'at Islam serta melahirkan sebuah Institusi Perbankan Islam.

PRINSIP KOPERASI
Keanggotaan Sukarela & Terbuka
Kawalan Demokratik Anggota
Penglibatan Ekonomi Anggota
Autonomi dan Kebebasan
Pendidikan, Latihan dan Maklumat
Kerjasama Antara Koperasi
Prihatin Terhadap Komuniti
Koperasi Wahida HPA Berhad atau ringkasnya KOWAHIDA telah ditubuhkan pada 13 November 2006 sebagai sebuah koperasi pengguna. Kegiatan koperasi diperluaskan dengan lain-lain aktiviti seperti pemborongan dan perniagaan. Kini KOWAHIDA terus bergerak maju dalam tiga bidang utama iaitu pelaburan, pemborongan dan perniagaan dengan mengamalkan budaya kerja yang cekap selaras dengan Undang-Undang Kecilnya dan Akta Koperasi 1993.

Kawasan operasi KOWAHIDA ini ialah di seluruh Malaysia

Berdaftar atas nama:

KOPERASI WAHIDA HPA BERHAD
(Bil. Daftar : R-6-0086 Ruj : JPK.Ps.04/2/87)
Berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia
NO 313, TINGKAT 1 TAMAN PENGKALAN ASSAM,
JALAN KANGAR-ALOR SETAR,
01000 KANGAR, PERLIS.
TEL: 04-9773813/ 04-9773814
FAX: 04-9773812
EMEL: enquiry@kowahida.com.my
WEB: http://www.kowahida.com.my

Share

Share |